Jönköpings Högre Allmänna Läroverk 1937-1938

Studentfilm som skildrar diverse händelser vid läroverket under läsåret 1937-1938.