Jönköpings Högre Allmänna Läroverk 1938-1939

Studentfilm som skildrar diverse händelser vid läroverket under läsåret 1938-1939.