Jönköpingsbilder - rivningsfastigheter

Ett hopklipp av filmmaterial över olika rivningsfastigheter i Jönköping under 1950- och 1960-talen. Troligen filmat av Harry Sandberg.

Tags:

Written by: Jönköpings stadsarkiv Monday, March 18, 2019