Januari 2017

Första uppslaget i förvärvsjournal för Tenhults folkbibliotek från 1952 till 1956. I en förvärvsjournal bokförs löpande de böcker som biblioteket köper in med uppgifter om tryckår, inköpspris, antal och boksignum.

Tenhults storkommun, Biblioteksstyrelsen, D2:1.

Den 12 februari 1951 i Barnarp hölls ett sammanträde med styrelserna för kommunbiblioteken i Barnarp, Rogberga, Ödestugu och Öggestorp.  Efter sedvanlig välkomsthälsning av ordföranden i Barnarps biblioteksstyrelse, Gustav Johansson, gav centralbibliotekarie H. af Trolle en instruktion i hur samordningen av delkommunernas folk- och församlingsbibliotek borde ordnas till ett gemensamt folkbibliotek för den blivande storkommunen.

På förslag av kantor Sandell beslöts att utse en samarbetskommitté för biblioteksstyrelserna inom storkommunen. Denna kommitté fick i uppdrag att utarbeta en plan för sammanslagningen av de fyra folkbiblioteken.

Den nyvalda samarbetskommittén hade sitt första sammanträde den 7 mars 1951. Kommittén föreslog att skolbiblioteken inte skulle beröras av folkbiblioteksorganisationen och att de enskilda föreningsbiblioteken kunde uppgå i kommunens folkbibliotek om de så önskade. Om de sistnämnda valde att självständigt fortsätta sin verksamhet måste de själva rekvirera sitt statsbidrag.

Vidare föreslog kommittén att det var den nya biblioteksstyrelsens uppdrag att utse huvud- och filialbibliotekarier, ordna lokalfrågorna, upprätta inkomst- och utgiftsstat, katalogisera bokbeståndet samt för övrigt organisera det för Tenhults kommun gemensamma folkbiblioteket. Folkbiblioteket i Rogberga skulle flyttas till Tenhult och bli huvudbibliotek, medan övriga kommunbibliotek omvandlades till filialbibliotek. Dessutom anordnades ett antal utlåningsstationer i diverse skolor.

Tenhults biblioteksstyrelse hade sitt sista sammanträde den 25 november 1970.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020