Januari 2018

Inför Huskvarna stads 50-årsjubileum 1961 anhöll skönhetsrådet hos stadsfullmäktige om att få ordna en skulpturell utsmyckning av ”Stampaplan”, mellan Hakarpsvägen och Storgatan.

Utsmyckning Stampaplan, Huskvarna, 1958
Huskvarna köping och stad, Skönhetsrådet, A2:1
I ett brev, daterat 3 november 1958, motiverar Huskvarna stads skönhetsråd valet av plats på följande sätt: 

”Denna plats har ju varit centrum för det äldre Huskvarna, och i omedelbar närhet av Smedbyn och Vattenfallen, där det första Gevärsfaktoriet anlades, och detta är ju grunden till den stora utveckling vårt samhälle senare fått.” 

Man tänkte sig att utföra en dammanläggning, ca 6 x 3 meter stor, med belysning och vattenkonst. Vattnet skulle riktas snett framåt i kraftiga strålar, för att ge illusionen av ett vattenfall. Bakom vattenfallet ville man placera en skulptur föreställande en ”vapensmed”, ca 1,5 meter hög. Till denna skulptur fanns två utkast: ett av professor Antonsson och ett av skulptören Arvid Bryth. Vid bifall kunde man eventuellt ge uppdraget även till andra skulptörer att inkomma med förslag. Kostnaden för anläggningen beräknades till mellan 50.000 och 60.000 kronor.

Efter att intendent Karl Hugogård från Stockholm själv hört av sig i en skrivelse till skönhetsrådet, bjöds han in till sammanträdet den 6 mars 1959 som föredragshållare i ämnet ”Skulptur i natur”. Efter föredraget diskuterades bland annat utsmyckningen av Stampaplan. Intendenten framhöll åsikten att själva skulpturen inte behöver ha historisk anknytning, utan att historiken i stället kan anges på exempelvis en sockel eller inhägnad.

På rekommendation av intendent Hugogård fick sedan konstnären Knut Erik Lindberg uppdraget att skicka in ytterligare förslag på utsmyckningar. Hans ena förslag benämndes ”Aktiv stad” och var ett nonfigurativt konstverk; det andra var en figurgrupp som kallades ”Vid Vätterns strand”.

Under tiden som skönhetsrådet arbetade med de inkomna utsmyckningsförslagen upprättades nya stadsplaner för området kring Stampaplan, vilket ledde till att man skrev till stadsfullmäktige med begäran om att låta utsmyckningen vila till dess att områdets bebyggelse blivit fastställd. Rådet ansåg det olämpligt att placera en jubileumsskulptur på en plats som under lång tid kommer att vara belamrad med byggnadsställningar. För att inte helt släppa tanken på ett nytt konstverk i Huskvarna föreslog man att låta Lindbergs ”Aktiv stad”, eller någon annan modern skulptur, i stället få pryda platsen på Esplanaden utanför Folketshusföreningens nya byggnad mellan Arcadiabiografen och Länssparbanken.

Den 29 november 1959 avslog stadsfullmäktige skönhetsrådets framställan dels om uppskov med utsmyckningen av Stampaplan, dels om inköp av en nonfigurativ skulptur för placering på Esplanaden. Samtidigt uppdrogs åt den Huskvarnafödde konstnären Lennart Jonasson att för ett pris av 50.000 kronor utföra sitt förslag till skulpturell utsmyckning av Stampaplan – en fontänskapelse i gjutjärn kallad ”Åanäcken” som färdigställdes 1961 och står på Stampaplan än i dag.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020