Januari 2023

I egenskap av ordförande i en av Kungl. Maj:t förordnad kommission för utgivning och spridning av nykterhetsskrifter, utarbetade generaldirektören Magnus Huss sina "Varningsord mot brännvinsbruk och dryckenskap".

Genom nådigt brev den 10 februari 1888 bemyndigade Kungl. Maj:t att varningsorden skulle "anslås å sådant ställe i allmänna läroverkens och folkskolornas lärosalar, att de bleve för skolungdomen tillgängliga".

Magnus Huss (1807–1890) var filosofie och kirurgie magister, medicine doktor, överläkare vid Serafimerlasarettet, professor vid Karolinska institutet, ordförande i Sundhetskollegium samt till 1876 generaldirektör över hospitalerna i riket. Han var även författare till skrifter om bland annat alkoholism, brännvinssuperiet i Sverige samt dryckenskapen och dess följder. 1865 publicerades hans folkskrift Om kaffe; dess bruk och missbruk. Huss blev adlad 1857.

Magnus Huss (1807–1890)

Enskilda arkiv, Redaktör Carl Bergström, F14:1


Här nedan följer Magnus Huss varningsord, enligt tryck 1906 (Oskar Eklunds boktryckeri):

Varningsord 1–3

Varningsord 4–9

Varningsord: avslutning samt tillägg

Ladda ner skriften här:

Tags:

Written by: Björn Blomquist Saturday, December 31, 2022