Stadsbiblioteket 100 år

I år fyller Jönköpings stadsbibliotek 100 år, det vill vi fira. Firandet startar med en heldag av aktiviteter på Stadsbiblioteket den 3 september vilket sedan följs av att hela hösten fylls av aktiviteter. Välkommen in och fira med oss!

Grundandet av Jönköpings stadsbibliotek

Den 31 augusti 1916 invigdes Jönköpings stadsbibliotek och den 1 september öppnades dörrarna för allmänheten i nuvarande Kristinegården. Det hade funnits bibliotek i Jönköping redan innan men de byggde på privata initiativ och var avgiftsbelagda.

År 1911 donerade Axel Fredrik Lindström en boksamling på över 40 000 titlar till Jönköpings stad för att ett stadsbibliotek skulle grundas. Boksamlingen bestod av tryckta böcker, akademiska avhandlingar och småtryck. Många av böckerna i samlingen var skönlitterära men där fanns också en stor samling biblar från sexton-, sjutton- och artonhundratalen och en stor samling av Carl von Linnés dissertationer.

Denna donation ledda till att Jönköpings stadsbibliotek öppnades i september 1916.

Det betyder att Stadsbiblioteket fyller 100 år, det vill vi fira!

En höst av fest

Vi firar att stadsbiblioteket fyller 100 år under hela hösten. Klicka här för att se vad som händer på stadsbiblioteket.