Juli 2020

1962 är det dags för poliskontoret i Norra Mo att se sig om efter en ny skrivmaskin. På reklambladet från Remington har någon gjort anteckningar om vad maskinen skulle kosta att köpa utifrån den offert som inkommit.

Bankeryds landskommun, Mo polisdistrikt, F1:1

Den 2 april 1962 undertecknar poliskonstapel Bengt Sahlin i Bottnaryd ett brev som han skickar till Mo polisdistrikt i Trånghalla:

”För mer än 10 år tillbaka (möjligen 1950) inköptes en skrivmaskin för polisen i N:a Mo kommun. Denna maskin av fabrikat Halda med tillverkningsnummer 6-108561 har under årens lopp blivit ganska sliten. Vid ett tillfälle blev densamma också ”golvad”.

Det har hos Åtvidabergs i Jönköping inhämtats att ifrågavarande maskin kan repareras för en kostnad som troligen går över 100:-, men utan garantier beträffande maskinens beskaffenhet efter reparationen. I anledning härav har undertecknad erhållit vissa prisuppgifter beträffande ny maskin i utbyte mot Haldamaskinen.

Under tiden har Aktiebolaget Åtvidabergs Industrier ställt ny skrivmaskin av fabrikat Facit till förfogande, vilket framgår av denna skrivstil. Valsbredden är 33 cm.

Förenämnda bolag har också hit översänt offert som bifogas skrivelsen.”

Ytterligare några firmor lämnade prisuppgifter utan att Haldamaskinen uppvisats. En av dessa firmor var alltså Remington, vars skrivmaskin i likhet med Åtvidabergs hade en valsbredd på 13 tum (ca 33 cm). Priset var satt till 840 kronor med 10 % rabatt plus 150:- för inbyte av Halda, vilket skulle ge ett slutpris på ca 600:- plus omkostnader.

Övriga firmor som lämnat anbud var Oskar Sundin i Jönköping (märket Hermes) och Månssons Skrivmaskinsaffär i Jönköping (märket Olympia).

Brevet avslutas med att Bengt Sahlin förkunnar att han personligen föredrar ”en skrivmaskin av fabrikat Facit, men överlämnar ärendet till Mo polisdistrikt för fastställelse”.

Sahlins önskan går i uppfyllelse. Den 26 april 1962 bokförs en utgiftspost i kassaboken till AB Åtvidaberg enligt räkning. På fakturan redovisas ett köp av en skrivmaskin Facit T2-33KBC för 865:- med 5 % kommunalrabatt. För inbytet av den uttjänta Halda 6 får polisdistriktet 210 kronor. Med övriga omkostnader inberäknade landar notan för skrivmaskinsköpet slutligen på 647:91.

Mo polisdistrikt bildades 1954 och bestod av kommunerna Bankeryd, Månsarp, Norra No och Södra Mo.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020