Juni 2018

Ett av inslagen under invigningen av Norrahammars köping nyårsnatten 1942–43 var ett fyrverkeri från Hammargren & Co i Anneberg, försålt av Aktiebolaget Gustaf Sandwall. Av två inskickade programförslag valdes det dyrare, till en kostnad av 300 kronor netto.

Fyrverkeriprogram
Sandseryds landskommun, Kommunalnämnden, F2:3

Den 27 mars 1942 förordade Kungl. Maj:t, att ett angivet område av Barnarps socken skulle gå samman med delar av Sandseryds landskommun för att bilda den nya köpingen Norrahammar från och med 1 januari 1943.

Enligt protokoll fört vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Norrahammars köping den 13 december 1942 hade kommunalnämnden tillstyrkt invigningskommitténs hemställan om ett förslagsanslag på 3 200 kronor för täckandet av kostnaderna för invigningsfestligheterna.

Aktiebolaget Gustaf Sandwall skickar två programförslag på sammansatt fyrverkeri till fabrikör W. Palm – alternativen kostar 200 respektive 300 kronor netto. Till dessa priser tillkommer omsättningsskatt. Vidare specificeras följande:

”För fyrverkeriets uppmontering och avbränning ställa vi en fackman till Eder disposition enligt följande kostnader: Resa tur och retur 3:dje klass avbränningsorten, dagtraktamente Kr. 15:- och avbränningsarvode Kr. 17:-. Erforderligt virke samt handräckning anskaffas och bekostas av beställaren.”

Invigningskvällen inleddes med högtidsgudstjänst i Norrahammars kyrka. Därefter vankades musikunderhållning på torget med Norrahammars hornmusikkår och en blandad kör innan disponent Eric Hedenblad höll sitt hälsningstal. Efter att klockorna ringt in det nya året höll landshövding O. Ekblom ett högtidstal och sedan sjöngs ”Du gamla, du fria”, innan det äntligen var dags för det stora fyrverkeriet. Festligheterna avrundades i Folkets Hus med nattlig supé för särskilt inbjudna.

I tablån över utgifter och inkomster i samband med köpingsinvigningen kan utläsas att slutnotan för fyrverkerierna landade på 400:45. Totalt gick festligheterna på 3 423:52 kronor. Beloppet som översteg kommunens anslag täcktes av en restitution från Radiocentralen.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020