Konstväggen

På plan 1 på stadsbiblioteket finns det en konstvägg. Där har du möjlighet att bli utställare.

Konstväggen
En gång om året kan du som är intresserad söka som utställare på Stadsbibliotekets konstvägg. Efter sista ansökningsdag kommer Konstväggens urvalsgrupp att bedöma de inkomna förslagen och erbjuda några konstnärer utställningstid på Konstväggen.
Urvalsgruppen består av personal från Kultur- och fritidsförvaltningen.

Professionella konstnärer som helt eller delvis lever på sitt konstnärskap prioriteras, men du som är på väg att etablera dig har också möjlighet att få ställa ut.

Konstväggen är ca 11 x 3 m, centralt placerad i biblioteket.


Försäljning och försäkring

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar inte med försäljning av konst, men som konstnär har du möjlighet att sälja dina verk efter avslutad period. Vi hänvisar eventuella köpare direkt till dig. Verken kan försäkras genom oss enligt de villkor som gäller för våra kommunala försäkringar.

Vi tillämpar MU-avtalet, dvs. du får ersättning för din utställning enligt KRO:s regler.

Nästa ansökningsperiod

September 2018

För mer information

konstvaggen@jonkoping.se

Uttagna utställare Konstväggen 2018

Niklas Wallenborg, Stockholm       13/1 – 17/2

Marcus Appelberg, Mölndal           24/2 – 31/3

Annika Holmér, Stockholm              7/4 – 12/5

AnnMargreth Johansson Pettersson,
Jönköping                                          
19/5 – 23/6

 

Emma Vo, Stockholm                        30/6 – 4/8 

Carolin Lindqvist, Hamburgsund     11/8 – 15/9

Laila Björnham, Jönköping              22/9 – 27/10

Sofia Olsson, Jönköping                   3/11 – 8/12

Pågående utställning

  1. Måleri - en utställning av AnnMargret Johansson Pettersson

    Datum Torsdag 17 maj - onsdag 20 juni
    Plats Konstväggen Stadsbiblioteket

    För mig är skapandet viktigt och jag vill beröra och förmedla. Jobbar ofta med människor i mina bilder. För mig vill jag belysa en vardaglig bild och blandar ofta in mina krukor och fat i dem. Då jag skriver ofta så är detta ett sätt att gestalta.