Kontakt

Tel: 036 – 10 50 20
E-post: stadsarkivet@jonkoping.se
Facebook: Stadsarkivets vänner   

Postadress:
Jönköpings stadsarkiv
Stadskontoret
551 89 Jönköping

Besöksadress:
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1

Utlämnande av allmän handling:
Lise-Lott Fredriksson
1:e arkivarie 

Tel: 036 - 10 59 09
E-post: lise-lott.fredriksson@jonkoping.se