Bibliotekets ledningsgrupp

Vill du komma i kontakt med någon i bibliotekens ledningsgrupp så hittar du deras kontaktuppgifter här.

  1. Annika Wernborg

    Titel: Enhetschef närbiblioteken

    Du kan kontakta mig om du har frågor om närbiblioteken. Till närbiblioteken hör alla kommunens folkbibliotek förutom Stadsbiblioteket och Råslätts bibliotek.

    Telefon: 036-10 60 92