Bibliotekets ledningsgrupp

Vill du komma i kontakt med någon i bibliotekens ledningsgrupp så hittar du deras kontaktuppgifter här.

  1. Annika Wernborg

    Du kan kontakta mig om du har frågor om närbiblioteken. Till närbiblioteken hör alla kommunens folkbibliotek förutom Stadsbiblioteket och Råslätts bibliotek.

    Phone: 036-10 60 92