Kreativa Labbet

Ny verksamhet för barn/unga – Kreativa labbet!

I kreativa labbet kan du prova på digitalt skapande i olika former – det kan vara till exempel att göra film, starta en YouTube-kanal, programmera, göra en digital tidning eller skapa en blogg.

I höst kan du gå på workshops i filmskapande och programmering några är i lokalen Verkstan, stadsbiblioteket och några är på andra bibliotek runt om i kommunen.