Lånekort

Lånekortet är din personliga ”nyckel” för att kunna använda biblioteket. Ha det alltid med dig till biblioteket! 

Du får ett lånekort genom att visa giltig fotolegitimation och skriva din namnteckning på kortet. När du skriver under accepterar du bibliotekets låneregler och godkänner att uppgifter om dig förs in i bibliotekets låntagarregister. De personliga uppgifterna är inte offentliga.

Det är du själv som är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, alltså även när någon annan använder det. Om lånekortet kommer bort ska du spärra det genast. 

Vem kan få ett lånekort

Ett eget kort kan du få när du fyllt 6 år. Om du är under 18 år krävs legitimation eller skriftligt tillstånd av målsman via en blankett.


För att kunna utnyttja e-tjänster via Internet och för att använda bibliotekens utlåningsmaskiner måste du knyta en PIN-kod (4 siffror) till lånekortet. Om du glömt PIN-koden eller saknar PIN-kod måste du besöka något av våra bibliotek och ta med legitimation.