Låneregler

Lånekortet är din personliga ”nyckel” för att kunna använda biblioteket. Ha det alltid med dig till biblioteket! 

Du får ett lånekort genom att visa giltig fotolegitimation och skriva din namnteckning på kortet. När du skriver under accepterar du bibliotekets låneregler och godkänner att uppgifter om dig förs in i bibliotekets låntagarregister. De personliga uppgifterna är inte offentliga.

Det är du själv som är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, alltså även när någon annan använder det. Om lånekortet kommer bort ska du spärra det genast. 

Vem kan få ett lånekort

Ett eget kort kan du få när du fyllt 6 år. Om du är under 18 år krävs legitimation eller skriftligt tillstånd av vårdnadshavare via blanketten här.


Du måste ha fyllt 16 år för att kunna låna spelfilm och TV-spel med PEGI 16+.


För att kunna nyttja e-tjänster via Internet och för att använda bibliotekens utlåningsmaskiner måste du knyta en PIN-kod (4 siffror) till lånekortet. Om du glömt PIN-koden kan du få en ny skickad till dig via den e-post du har registerad hos oss eller genom att besöka något av våra bibliotek och ta med legitimation.

Lånetider

Lånetiden är normalt 4 veckor. Böcker med lång reservationskö har endast två veckors lån. När du lånar får du ett kvitto med besked om vad du lånat och när sista återlämningsdag är. Det är din skyldighet att informera dig om återlämningsdatum. 
Om ingen reserverat det du lånat, kan du låna om högst 2 gånger. Du kan göra omlån via Mina sidor eller på ditt bibliotek eller via telefon till ditt närmaste bibliotek. 

Förseningsavgifter

Lämnar du tillbaka för sent får du betala en avgift. Lämnar du inte tillbaka det du lånat får du betala ersättning. Samma regel gäller om böcker eller andra medier blivit förstörda. 

Efter att låntiden har gått ut skickas flera krav till dig och ett ersättningskrav, du kan återlämna materialet inom 14 dagar efter att du fått ersättningskravet sedan går ärendet vidare till Stadskontorets ekonomienhet, då går det inte längre att återlämna medierna utan fakturan måste betalas. 
Betalar du inte dina skulder till biblioteket spärras ditt lånekort. Gränsen för det är 100 kronor.

Lånekort för institutioner

Vilka kan få Institutionslånekort: 
Förskolor och grundskolor samt omsorgsverksamhet som har sin verksamhet geografiskt belägen inom Jönköpings kommun kan få institutionslånekort.


Kortet ges ut efter att den som ska vara ansvarig för kortet har visat upp fotolegitimation. 
Kortet får endast användas för att låna medier som används av elever och brukare. 
Kortet får inte användas för privata lån! OBS! Inte heller för kurslitteratur för personal t.ex. vid kompetensutveckling.


Bibliotekens låneregler och i förekommande fall avgifter gäller. 
Det är upp till ansvarig för lånekortet att komma överens med sin arbetsgivare om hur eventuella avgifter och ersättningar ska betalas.

Avgifter

Allmänna avgifter

Förlorat lånekort: 20 kr

Förseningsavgifter, vuxenböcker och andra vuxenmedier

Vanliga lån: 2 kr/bok eller annat medium och för varje försenad dag.
Maxgräns 75 kr/medium, 500 kr/återlämningstillfälle.

Spelfilm: 5 kr/film och försenad dag.
Maxgräns 200 kr/film.

7-dagarslån: 5 kr/medium och försenad dag.
Maxgräns 200 kr/medium.

Avgifter för böcker och andra medier som kommit bort eller förstörts

Bok eller ljudbok för barn: 150 kr

Bok eller ljudbok  för vuxen: 300 kr

Musik-CD för barn: 150 kr

Musik-CD för vuxen: 200 kr

Språkkurs: 300 kr

Tidskrift: 50 kr

TV-spel, DVD: 600 kr

Brädspel: 150kr

Spelkonsol, VR-glasögon: 2000 kr