Låneregler

Lånetider

Lånetiden är normalt 4 veckor. Böcker med lång reservationskö har endast två veckors lån. När du lånar får du ett kvitto med besked om vad du lånat och när sista återlämningsdag är. Det är din skyldighet att informera dig om återlämningsdatum. 
Om ingen reserverat det du lånat, kan du låna om högst 2 gånger. Du kan göra omlån via Mina sidor eller på ditt bibliotek eller via telefon till ditt närmaste bibliotek. 

Förseningsavgifter

Lämnar du tillbaka för sent får du betala en avgift. Lämnar du inte tillbaka det du lånat får du betala ersättning. Samma regel gäller om böcker eller andra medier blivit förstörda. 

Efter att låntiden har gått ut skickas flera krav till dig och ett ersättningskrav, du kan återlämna materialet inom 14 dagar efter att du fått ersättningskravet sedan går ärendet vidare till Stadskontorets ekonomienhet, då går det inte längre att återlämna medierna utan fakturan måste betalas. 
Betalar du inte dina skulder till biblioteket spärras ditt lånekort. Gränsen för det är 100 kronor.

Lånekort för institutioner

Vilka kan få Institutionslånekort: 
Förskolor och grundskolor samt omsorgsverksamhet som har sin verksamhet geografiskt belägen inom Jönköpings kommun kan få institutionslånekort.


Kortet ges ut efter att den som ska vara ansvarig för kortet har visat upp fotolegitimation. 
Kortet får endast användas för att låna medier som används av elever och brukare. 
Kortet får inte användas för privata lån! OBS! Inte heller för kurslitteratur för personal t.ex. vid kompetensutveckling.


Bibliotekens låneregler och i förekommande fall avgifter gäller. 
Det är upp till ansvarig för lånekortet att komma överens med sin arbetsgivare om hur eventuella avgifter och ersättningar ska betalas.

Avgifter

Allmänna avgifter

Förlorat lånekort: 20 kr

Förseningsavgifter, vuxenböcker och andra vuxenmedier

Vanliga lån: 2 kr/bok eller annat medium och för varje försenad dag.
Maxgräns 75 kr/medium, 500 kr/återlämningstillfälle.

Spelfilm: 5 kr/film och försenad dag.
Maxgräns 200 kr/film.

7-dagarslån: 5 kr/medium och försenad dag.
Maxgräns 200 kr/medium.

Avgifter för böcker och andra medier som kommit bort eller förstörts

Bok eller ljudbok för barn: 150 kr

Bok eller ljudbok  för vuxen: 300 kr

Musik-CD för barn: 150 kr

Musik-CD för vuxen: 200 kr

Språkkurs: 300 kr

Tidskrift: 50 kr

TV-spel, DVD: 600 kr

Brädspel: 150kr

Spelkonsol, VR-glasögon: 2000 kr