Lastning och lossning av båtar 1957

Lastning och lossning av några båtar, bland andra Kirsten av Amsterdam, vid Inre hamnen i Jönköping. Inre hamnen var belägen i Munksjöns norra del i anslutning till Hamnkanalen. Sekvensen är filmad av Harry Sandberg 1957.

Tags:

Written by: Jönköpings stadsarkiv Wednesday, March 10, 2021