Månadens handling

  1. Augusti 2021

    Written by: Jon Engström

    Nödhjälpsarbeten hade varit en åtgärd under svåra tider vid flera tillfällen tidigare. Under den så kallade 30-talskrisen blev det åter en bister verklighet för många arbetslösa.

Show more...