Månadens handling

  1. Januari 2019

    Skrivet av: Rasmus von Arx

    Den 26 november 1870 försäkrar en Julius Martin Kruckenberg sin Bresiljikvarn med tillhörande hus, vattenränna, uthus, hjulhus och plank hos Järstorps brandstodskommitté. På försäkran kan man läsa om husets, kvarnens och de andra försäkringsobjektens längd, bredd, höjd och några mer detaljer om dess utseende samt vad varje del försäkrades till i kronor.

Visa fler...