Månadens handling

  1. Januari 2020

    Written by: Björn Blomquist

    Den 14 september 1948 erhåller lantbrukaren Gustaf Oskar Carlsson i Borrebo, Bottnaryd, sitt tillståndsbevis för en jaktstudsare från firma Elander & Lundbergs Järnhandel. I vapenlicensen ingår även 100 patroner.

Show more...