Månadens handling

  1. December 2022

    Written by: Jon Engström

    Vid kyrkostämman i Ödestugu den 28 december 1865 antas ett reglemente för det sockenbibliotek som skulle komma att inrättas följande år.

Show more...