Månadens handling

  1. Maj 2019

    Written by: Rasmus von Arx

    I februari 1937 ber styrelsen för Svenska Flaggans Dag att lärarinnor och lärare i Sverige ska hjälpa dem att göra reglerna för hur den svenska flaggan ska användas och vårdas vida kända. De skickar med en instruktion som de vill ska uppsättas på en synlig plats och att elevernas uppmärksamhet riktas åt den.

Show more...