Månadens handling

  1. Mars 2019

    Skrivet av: Jon Engström

    Förteckning Uppå dhe uti Jönekiöpinghs Stad befintel: nu warande handtwercks skrå med dhe dher under sorterande mästare, jempte annotation af des privilegier och åldrigheet, sampt här tills warande egentelig driftt ock praxis i kraftt af Kongl: förordningar och gevonheet.

Visa fler sidor...