Månadens handling

  1. November 2020

    Written by: Björn Blomquist

    I november 1934 tas ett beslut i byggnadsnämnden om att renovera och bygga om den så kallade Stugan i Jönköpings stadspark efter arkitekten Göran Paulis ritningar.

Show more...