Månadens handling

  1. Maj 2021

    Written by: Björn Blomquist

    Den 25 april 1967 genomförs slutbesiktning av den nybyggda kiosken vid Mjölkafållan i Huskvarna. Kiosken har uppförts av Junekarosserier AB på uppdrag av Huskvarna stads drätselkammare.

Show more...