Månadens handling

  1. November 2018

    Skrivet av: Björn Blomquist

    AB Norrahammars Elektricitetsverk ansöker i oktober 1954 om tillstånd att dra en högspänningsledning under jord för 5 000 volt till transformatorstationen Örnaberget vidare till Granhult.

Visa fler...