Månadens handling

  1. Maj 2022

    Written by: Rasmus von Arx

    1642 anlades av kronan en hamn som skulle underlätta utnyttjandet av ekplanteringarna vid Visingsborgs kungsgård på östra sidan av Visingsö. Allt eftersom trafiken till ön ökade behövde hamnen utvidgas, till slut krävdes att en helt ny hamn byggdes på ön.

Show more...