Månadens handling

  1. Mars 2018

    Skrivet av: Jon Engström

    Länsstyrelsen i Jönköpings län avger i maj 1952 resolution rörande befrielse för Lekeryds nybildade storkommun från skyldigheten att hålla brandkår. Detta var bara ett av kapitlen i det lokala brandväsendets historia.

Visa fler...