Månadens handling

  1. Mars 2021

    Skrivet av: Jon Engström

    Vid Tveta härads ting 11 november 1805 beviljas fastebrev på 1/9 Kråkebo i Barnarps socken. Fastebrevet skrivs under och förses med sigill av både häradshövding Fredric Schlyter och Tveta härad.

Visa fler sidor...