Månadens handling

  1. Oktober 2017

    Skrivet av: Jon Engström

    Lagen den 24 maj 1895 angående anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot ersätts av en ny hästutskrivningslag av den 2 juli 1915. Den sistnämnda kompletteras med en kunglig förordning 10 december samma år.

Visa fler...