Månadens handling

  1. Juni 2017

    Skrivet av: Jon Engström

    Den 13 juni 1904 förrättades laga syn på en del av Skärstads prästgårds jordägor. Resultatet blir synbart på en karta över till olika allmänna ändamål upplåten jord från Skärstads Prästgård.

Visa fler...