Månadens handling

  1. Juni 2022

    Skrivet av: Jon Engström

    Månsarps landskommun får 1952 i gåva en samling handlingar. Bland dessa finns en karta över Månsarp, upprättad 1813, med tillhörande lantmäterihandlingar inför det stundande storskiftet.

Visa fler sidor...