Månadens handling

  1. September 2020

    Skrivet av: Rasmus von Arx

    Den 29 juni 1946 reformerades Sveriges dåvarande pensionssystem. Det infördes då ett så kallat pensionsbrev som alla pensionärer skulle använda som en legitimationshandling för att få sina utbetalningar.

Visa fler sidor...