Januari 2019

Den 26 november 1870 försäkrar en Julius Martin Kruckenberg sin Bresiljikvarn med tillhörande hus, vattenränna, uthus, hjulhus och plank hos Järstorps brandstodskommitté. På försäkran kan man läsa om husets, kvarnens och de andra försäkringsobjektens längd, bredd, höjd och några mer detaljer om dess utseende samt vad varje del försäkrades till i kronor.

Järstorps landskommun, Brandstodskommittén, F1:1
Bilden visar ett försäkringskontrakt från 26 november 1870 tecknat med Järstorps brandstodskommitté av Julius Martin Kruckenberg, ägare av Hallafallet, även kallat Hallakvarnen eller Breseljikvarn. Försäkran rör boningshuset som försäkras till en summa av 1 500 kronor, såväl som kvarnen för sammanlagt 3 000 kronor. Även hjulhuset, uthuset, vattenrännan och ett plank försäkrades. Sammanlagt försäkras det till 7 000 kronor.

Boningshuset var ett nybyggt tvåvåningshus med fyra rum byggt i trä, täckt med tegel och rödfärgat. Det var 15 alnar långt, 10 alnar brett och 11 alnar högt. En aln avser ungefär 0,6 meter, så huset var i nutida mått mätt 9 meter långt, 6 meter brett och 6,5 meter högt. Bresiljikvarnen, som även den var täckt med tegel och rödfärgad, bestod av två våningar och var 26 alnar lång, 10 alnar bred och 14 alnar hög; i meter mätt var kvarnen alltså ungefär 15,5 meter lång, 6 meter bred och 8 meter hög.

Kvarnen framkommer med flera namn. På försäkran benämns det som Hallafallet, men i husförhörslängden heter det Hallakvarnen eller Bresiljekvarn. Det sistnämnda namnet kommer från den typ av trä som bearbetades där, som heter just bresilja. Bresilja är en trädsort som ursprungligen kommer från Brasilien och även har givit landet dess namn. Av träet utvanns röd eller brun färg som kunde användas i bland annat färgning av textilier. Från 1500-talet och framåt importerades stora mängder av detta träslag till Europa.

Enligt boken ”Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid” fanns det fem stycken bresiljekvarnar i Sverige år 1874.

Huset var beläget i Jönköpings socken, närmare bestämt Dunkehalla. Likväl så är det Järstorps brandstodskommitté som försäkrat det. 

Brukspatron Julius Martin Kruckenberg som försäkrat sin bresiljikvarn föddes den 9 mars 1820 i Kungälv. Hans far var James Kruckenberg som kommit från Hamburg i Tyskland; fadderkontakt tyder på att han var bror till sockerbruksmästare Niclas Wilhelm Kruckenberg i Göteborg, som enligt attest även han var född i Hamburg och son till en Franz Freidrich Kruckenberg. 1871, alltså ett år efter försäkran, köpte Julius Martin Kruckenberg Eckersholm i Byarum och la ner den järnbruksrörelsen som funnits där och sålde sedan stora jordområden från detsamma. 1877 tas bresiljikvarnen och dess ägor över av Östergren, och på baksidan av försäkran står det att även försäkringen flyttas över till Östergren.

Julius Martin Kruckenberg dog den 16 maj 1914, bara några månader innan första världskrigets utbrott.