Maj 2017

Från Statens Utrymningskommission hade till inkvarteringsnämnden i Bottnaryds kommun inkommit internatuppgifter avseende fem fastigheter, som tilldelats Eslövs luftskyddsområde att användas för inkvartering vid utrymning. En av dessa fastigheter var Betania missionshus.

Internatuppgift-Bottnaryd
Bottnaryds landskommun, Inkvarteringsnämnden, F4:1.

Så här inleddes brevet från Statens Utrymningskommission till inkvarteringsnämnden i Bottnaryds kommun, daterat den 30 april 1941:

”Härmed får statens utrymningskommission meddela, att Eder kommun i händelse av att utrymning under år 1941 skulle anbefallas enligt av kommissionen fastställda planer har att emottaga 385 från Eslöv bortflyttade civilpersoner för förläggning i enskild inkvartering.”

Därefter följer fyra punkter i form av särskilda bestämmelser. I en av dem klargörs att de bortflyttade personerna i första hand kommer att ”utgöras av blivande mödrar, minderåriga barn med vårdare, åldringar, som kunna taga vård om sig själva och konvalescenter”.

Inkvarteringsnämnden får som uppdrag att med regelbundna mellanrum komplettera de tidigare upprättade inventeringslistorna över de tillgängliga utrymmena, ordna med transporter och utifrån den upprättade inventeringslistan fördela de anländande till olika inkvarteringslägenheter.

En av de fem fastigheterna i Bottnaryds kommun som valdes till internatförläggning var Betania missionshus. De övriga var Fridhems folkskola, Aspholmens skola, Häveryds missionshus och Beths missionshus. Betania missionshus fick internatbeteckningen  F45:1A, vilken var sammansatt av länets bilbokstav (F), kommunens ordningsnummer inom länet (45), och internatets nummer inom kommunen (1); tillägget A innebar att fastigheten var del av ett internat som bestod av flera fastigheter (till samma internat räknades 1B, Fridhems folkskola).

På blanketten Internatuppgift (Uppgift angående till internatförläggning lämpad fastighet) specificeras uppgifter om befintliga kök, förvaringsutrymmen, tillgång till dricksvatten med mera och de utrymmen som skulle användas som bland annat sovsalar, matsal, tvättrum och sjukrum.


Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020