Maj 2019

I februari 1937 ber styrelsen för Svenska Flaggans Dag att lärarinnor och lärare i Sverige ska hjälpa dem att göra reglerna för hur den svenska flaggan ska användas och vårdas vida kända. De skickar med en instruktion som de vill ska uppsättas på en synlig plats och att elevernas uppmärksamhet riktas åt den.

I ett utskick till Sveriges lärarinnor och lärare skriver styrelsen för Svenska Flaggans Dag:

Skärstad Landskommun, Folkskolestyrelsen, F6:1

I över 20 år har den sammanslutning, som benämnes "Svenska Flaggans Dag" oavlåtligt strävat att inom alla grupper av vårt folk väcka och stärka kärleken till och aktingen för de blågula färgerna såsom det gemensamma fosterlandets sinnebild. Den anslutning, som dessa våra strävande ha vunnit inom för varje år allt vidare kretsar, har för oss inneburit en uppmuntran att fortgår på den inslagna vägen.

Förra året gjordes början till en hela landet omfattande "flaggläggning" bestående däri att svenska flaggor efter från hemorterna förordad ansökan såsom gåva utdelats till därav förtjänta personer, vilka icke skulle ha kommit att själva anskaffa en svenska flagga. Med varje sådan flaggåva följer en kortfattad P.M. rörande flaggans vård och reglerna för flaggning. Det har emellertid synts oss önskvärt, att dessa anvisningar bleve mera allmänt kända, då de helt visst kunna verksamt bidraga till skapande i vårt land av ett flaggskick , som är mer värdigt fosterlandets symbol än det, som nu tyvärr alltför ofta kommer till synes. Som det nu är, fela ofta våra flaggägare av ren okunnighet. Skall en riktigare känsla av vår flaggas betydelse och ett riktigare bruk av flaggan vinna allmän utbredning måste främst ungdomen undervisas och fostras på denna punkt.

Vi vända oss därför till allt Sveriges lärarefolk med en varm vädjan att i vår strävan till åstadkommande av ett förbättrat flaggskick i vårt land giva oss sitt behjärtade verksamma stöd. Vi anhålla endast att bifogade P.M. anslås på synlig plats inom skolan och att skolbarnens uppmärksamhet i lämplig form fästes på dess innehåll.

Må Sveriges lärarekår hjälpa oss att få till stånd ett bruk av flaggan, som anstår Sveriges folk!

Stockholm i Februari 1937

Till höger kan det P.M. om reglerna för flaggning och dess vård ses. 

Jämför man med dagens regler kring flaggning så är det i stora drag lika, flaggan ska fortfarande hissas ner en tredjedel av flaggans längd vid dödsfall. Den ska enbart vara hissad under dagtid, dock nämns inga tider i nuvarande regler. 
När det gäller användningen av flaggan till annat än flaggning nämns det inte riktigt på samma sätt, "men grundregeln är att även en kasserad flagga bör behandlas med respekt och att en gammal flagga inte ska ligga och skräpa eller användas till annat." En något mjukare formulering än den tidigare "Att använda flaggan såsom matta, till beklädnad på bänkar eller bord och dylikt bör anses förkastligt." Nuvarande regler rekommenderar dock att flaggan tillskillnad från tidigare inte ska brännas. 

Flaggdagarna är till stor del detsamma, med tillkomsten av "Veterandagen", "FN-dagen" och "Drottningens födelsedag" och borttagandet av Kronprinsens födelsedag.

Tags:

Written by: Rasmus von Arx Thursday, September 10, 2020