Maj 2021

Den 25 april 1967 genomförs slutbesiktning av den nybyggda kiosken vid Mjölkafållan i Huskvarna. Kiosken har uppförts av Junekarosserier AB på uppdrag av Huskvarna stads drätselkammare.

Huskvarna köping och stad, Gatukontoret, F20:1

Drätselkammaren hade haft planer på att kommunalisera samtliga kiosker belägna inom stadens mark. Efter inventering, utförd av partiellt arbetsföra, ansågs det inte längre nödvändigt. I stället bestämdes att enbart kommunalisera kiosken vid Mjölkafållan, eftersom toalettfrågan för Mjölkafållans besökare skulle ordnas i samband med byggnationen.

Den 1 mars 1966 får Huskvarnas kommunalborgmästare Karl Kittendorff en slutgiltig offert från Junekarosserier AB, gällande byggandet av en ny kiosk vid Mjölkafållan. Brevet lyder som följer:

"Vi tacka för Eder förfrågan och ha härmed nöjet översända offert å 1 st. korv- och konfektyrkiosk enligt ritningar utförda av H. Flensborns Arkitektkontor AB, Huskvarna den 22.2.1966, att placeras vid Torsgatan, Mjölkafållan.

Kiosken tillverkas helt enligt de senaste bestämmelserna från Kungl. Byggnadsstyrelsen och Kungl. Medicinalverket gällande kioskbyggnader samt enligt bifogad arbetsbeskrivning.

I vårt åtagande ingår 4 st. värmerier och 2 st. June-stekbord. Kiosken levereras fritt kioskgrund i Huskvarna exkl. sammanfogning.*

Pris kronor 78.500:-

Till ovannämnda pris tillkommer allmän gällande varuskatt å kiosktillverkning.

Vi tecknar med förhoppning att få mottaga Eder värda order och utlova en förstklassig leverans ca 10 arbetsveckor efter order.

Högaktningsfullt
Junekarosserier AB
Arne Moberg"

*I en tidigare version av offerten, daterad den 21/1, avslutas denna mening med "sammanfogning av den nya kiosken till den gamla". Denna sammanfogning genomförs inte, utan den gamla kiosken kommer i stället att flyttas till Bråneryd.

Stadsfullmäktige beslutar, vid sammanträde den 22 april 1966, att anvisa ett förslagsanslag på 120 000 kronor för uppförande av ny kiosk med lokaler för försäljning av korv, konfektyrer och tidningar med mera samt toaletter för allmänheten. Beloppet ska utdebiteras under fem år med början år 1967.

Kioskbyggnaden finns kvar på samma plats än i dag, nu under namnet Huskvarna-Grillen.

Kiosk vid Mjölkafållan Björn Blomquist
Nuvarande kiosk på samma plats: Huskvarna-Grillen, januari 2021.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Friday, April 30, 2021