Mars 2016

Kyrkoherden i Sandseryd mottog i början av oktober 1804 en kungörelse från kronofogden i Tveta, Vista och Mo härader, Adolf Fredrik Bråkenhielm, att läsas upp från predikstolen i kyrkan.

Sandseryds landskommun, Kommunalstämman, F1:1
Kyrkoherden i Sandseryd mottog i början av oktober 1804 en kungörelse från kronofogden i Tveta, Vista och Mo härader, Adolf Fredrik Bråkenhielm, att läsas upp från predikstolen i kyrkan. I kungörelsen meddelades att klockan 9 på förmiddagen 8 oktober 1804 skulle pappersmakare Ekvall från Röttle Pappersbruk besöka socknen, och dessutom samma dag klockan 2 på eftermiddagen vara vid Åsa. Anledningen var att samla lump för papperstillverkning, företrädesvis blekt och oblekt linnelump och ull. Lumpen betalades kontant och tryckt kvittens lämnades vid varje leverans.


I och med kungörelsen anmodades högre och lägre i hushållen, torpare, ryttare och soldater att nämnda år leverera lump i enlighet med den kungliga förordningen av 31 januari 1738. De som inte kunde uppvisa sin tryckta kvittens vid kommande kronostämma riskerade böter på hela 8 daler silvermynt.

För att återknyta till Röttle Pappersbruk, så startade Per Brahe d. y. papperstillverkning med hjälp av en vattendriven stamp i Röttle 1646. Senare tillkom även torklada och lumpbod till samlingen av byggnader. Det papper som tillverkades var främst avsett för grevskapets förvaltning och för boktryckeriet på Visingsö. Detta förändrades naturligtvis i och med grevskapets upphörande, men pappersbruket levde kvar till 1879.

Tags:

Thursday, September 10, 2020