Mars 2019

Förteckning Uppå dhe uti Jönekiöpinghs Stad befintel: nu warande handtwercks skrå med dhe dher under sorterande mästare, jempte annotation af des privilegier och åldrigheet, sampt här tills warande egentelig driftt ock praxis i kraftt af Kongl: förordningar och gevonheet.

Björkmans samling, F15:2
I redaktör Rudolf Björkmans samling återfinns en hel del lokalhistoriskt material. Björkman var en av männen bakom den första utgåvan av Jönköpings stads historia, och en hängiven forskare. I hans samling finns förutom allehanda arbetsmaterial, anteckningar, trycksaker, fotografier och annat forskningsmaterial, även en del betydligt äldre originalhandlingar. En del av dessa består av likpredikningar, disputationer och tryck med bäring på Jönköpingsområdet, men även av handskrivna dokument av allehanda slag, såsom brev, mantalslistor, dokument och förteckningar. En av dessa består av Jönköping stads hantverkarskrån och dess mästare 1717, tillsammans med kommerskollegiets resolution rörande kopparslagarna i Jönköping i en sentida inbindning.

På bilden, som utgör första sidan, redogörs för sämskmakarna, det vill säga en form av skinnberedare. Råd- och ålderman var mäster Jöns Zachrisson Röding, bisittare var mäster Johan Hökert och mäster Håkan Palm. Skrået bestod även av mäster Hans Hindrich Germer och mäster Zachris Larsson Thobis. Vidare omnämns att hantverket av forna tider åtnjutit och brukat societet av skrå sedan kung Gustav Adolf skrev in en förfaren mästare från utlandet. Efter det har flera resolutioner och förordningar, senast 1669, upprätthållit hantverket. I kraft av detta äger gesällerna efter sin lärotid rätt att till såväl som inrikes som utrikes orter i Europa passera för att få erfarenhet i sitt hantverk.

På de följande sidorna listas 2 guldsmeder, 5 hattmakare, 23 snickare och stockmakare, 5 sadelmakare, 6 kopparslagare, 7 skomakare, 6 skräddare, 6 klock- och grytgjutare, 3 klensmeder, 3 krukmakare och slutligen följer en lista på hantverkare tillhörande andra städers skrån. De sistnämnda består av:
Klädesmakaren mäster Jonas Ekhult, under Göteborgs skrå.
Gördelmakaren mäster Claes Bergman, under Stockholms skrå.
Gördelmakaren mäster Christopher Rask, under Göteborgs skrå.
Karduansmakaren mäster Mårten Bohm, under Norrköpings skrå.
Karduansmakaren mäster Petter Ågreén, under Norrköpings skrå.
Karduansmakaren mäster Jöns Bengtsson, under Norrköpings skrå.
Karduansmakaren mäster Esbiörn Landgreén, under Norrköpings skrå.
Karduansmakaren mäster Petter Wallin, under Norrköpings skrå.
Karduansmakaren mäster Gabriel Tobiis, under Stockholms skrå.
Råd- och fältskären Fredrich Eijten, under Stockholms skrå.
Kanngjutaren mäster Lars Ödman, under Stockholms skrå.
Perukmakaren mäster Mathias Öhrn, under Stockholms skrå.

För en komplett lista över skrån och mästare i Jönköpings stad 1717, gå till Digitala handlingar här.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020