Meningen med bin

Vacker skildring av livet med bin.

Göran Bergengren har varit biodlare i 40 år. Han är också biolog och har skrivit flera böcker. Meningen med bin är en kontemplativ bok, indelad i korta stycken. Läs gärna ett stycke åt gången och ägna en stund åt att bara ta in det du läst efteråt. Boken handlar om bin förstås, man får lära sig massor om bin. Men den handlar också om natur, tillbakablickande och framtiden.

Audience:

Tags:

Review by: Emma Johansson Thursday, February 7, 2019