Meningsfullhet och livet

Vad är en människa? Vad är meningsfullt? Hur skapar man mening i den krångliga tillvaron vi befinner oss i som människor? Sofia Wrangsjö sammanfattar och förklarar Viktor Frankls livssyn. Det finns gott om hopp, inspiration och tröst.

Audience:

Tags:

Review by: Marianne Kvist Wednesday, January 19, 2022