Mera Halvan!

Äntligen kom det en ny bilderbok om Halvan som passar perfekt för alla fordonsentusiaster!

Halvan är överstyrman på en stor färja med plats för 3000 passagerare. Där kan det hända mycket och Halvan får bland annat hjälpa till att fånga en bortsprungen hund. Man får också veta mycket om hur det går till "bakom kulisserna" på en färja.

Audience:

Tags:

Review by: Maria Sandström Låstberg Friday, January 19, 2018