Nattstad

Kriminalinspektör Simon Häggströms andra bok om prostitution och kriminalitet i Stockholm.

"Nattstad" är den fristående uppföljaren till Simon Häggströms första bok "Skuggans lag: en spanares kamp mot prostitutionen" som kom 2016. Kriminalinspektör Simon Häggström på Stockholmspolisens människohandelsgrupp delar med sig av det dagliga, eller kanske mest kvällsliga?, arbetet för att stoppa prostitutionen i Stockholm. Båda böckerna skapar en skrämmande bild över en värld som inte många behöver vistas i men som är nog så viktig att känna till.

Audience:

Tags:

Review by: Maria Sandström Låstberg Thursday, September 14, 2017