November 2015

I april 1877 lämnar vagnmakare Johan Winqvist in en ansökan om att bygga verkstad på halvtomten nummer 126 på Bergsgatan i Gränna.

Gränna stad, Byggnadsnämnden, F1:3

I april 1877 lämnar vagnmakare Johan Winqvist in en ansökan om att bygga verkstad på halvtomten nummer 126 på Bergsgatan i Gränna. Öster om det befintliga bostadshuset ska en verkstadsbyggnad med kök uppföras. Byggnaden ska vara av trä med tegeltak och hålla måtten 12 alnar på längden, 7 1/2 alnar på bredden och 5 1/2 alnar på höjden. Den 12 april får han bifall i byggnadsnämnden med reservation för sökanden att rätta sig efter gällande byggnadsordning och byggnadsstadga vad gäller byggnadens uppförande.

Johan Winqvist föddes 1833-02-15 i Gränna landsförsamling som son till torparen Sven Eriksson och Stina Petersdotter i Rasten under Uppgränna Gästgivaregård. Efter att ha dragit runt som dräng och vagnmakargesäll, bland annat på Granlunds Vagnfabrik, i trakterna runt Gränna men även i Järsnäs och Askersund gifter han sig 1861 med Emilia/Emilie Holmberg. Hon föddes 1833-09-14 i Gränna stadsförsamling, och var dotter till extra stadstjänaren Peter Holmberg och Lovisa Essén. Makarna, och de tre söner som kommer, flyttar runt en del både i och utanför Gränna. Dessutom vistas Emilias dotter från före äktenskapet tidvis med familjen. Sista adressen innan flytten i november 1876 till nummer 126 är torpet Ledet under Torstorp.

Januari 1894 avlider Emilia av cancer. Johan bor sedan ensam kvar i sin del av nummer 126 under några år. 1897 tar han dock ut ledighetsbetyg till Säby, där han i oktober samma år gifter sig med den 32 år yngre Emma Kristina Wallin. I november året därpå föds sonen Emil Gunnar. Den nya lilla familjen bor kvar, med avbrott för en vistelse på Eksjö lasarett för Johan i början av 1900-talet, fram till 1915. I april det året dör Johan. Diagnosen anger den huvudsakliga dödsorsaken som kronisk njurinflammation. Emma Kristina och Emil Gunnar bor kvar fram till i november samma år, då de flyttar in som hyresgäster i nummer 127.

Tags:

Thursday, September 10, 2020