November 2017

När torparen och före detta skräddaren Gustaf Zacharias Kjellman i Påsatorpet nummer 2, Gränna landskommun, avlider 21 januari 1922 finns fem av sju levande barn i Chicago, Illinois, USA.

Gränna landskommun, Fattigvårdsstyrelsen, F1:1
Den 92-årige änkemannen, hustrun Johanna Danielsdotter dog 1908, Gustaf Zacharias Kjellman i Påsatorpet utanför Gränna känner 1921 att han ”kan vänta min hädanfärd när som helst”. Sagt och gjort upprättar han ett testamente med grannen i Påsatorpet, Algot Sandström, och Albert Frisk i Sadelmakaretorpet som vittnen. I detta framgår att dottern Johanna Sofia Johansson, född Kjellman, som vårdat sin gamle far under lång tid ska äga att tillträda och besitta hela boet såväl fast som lös egendom. Vid Sofias död ska det som finns kvar av arvet gå vidare till en annan av döttrarna, Lovisa Josefina i Huskvarna.

Förutom tre barn som dör vid späd ålder, utvandrar sex stycken till Amerika. Vilket år äldste sonen Johan August utvandrar är oklart. Carl Gustaf utvandrar 1883, tvillingarna Augusta Wilhelmina och Helga Emilia utvandrar 1886 respektive 1893, Hedda Matilda 1888 och Ida Charlotta 1890. Kontakten med de fem barnen/syskonen i Chicago verkar vara god. Redan 18 mars 1922, det vill säga knappt två månader efter faderns död, befinner sig fem av de emigrerade barnen hos notarius publicus i Cook county, John W. Hillstrom. Vad som hänt den emigrerade systern Hedda Matilda är oklart, varken fullmakten eller bouppteckningen nämner henne överhuvudtaget. Hos Hillstrom undertecknar de fem den fullmakt som ses på bilden. Av fullmakten framgår att deras önskan är att systern Johanna Sofia Kjellman, som vårdat fadern, ska få sitta i orubbat bo under resterande del av sitt liv. Efter henne önskas att systern Lovisa Nilsson, född Kjellman, i Huskvarna ska ärva, och efter henne i sin tur Lovisas äldste son Oscar Wilhelm.

De tillgångar arvet handlade om framgår av den bouppteckning som förrättades 18 april samma år och som registrerades vid Tveta, Vista och Mo häradsting 26 september. Förutom godemän och bouppteckningsförrättare närvarade ovan nämnda Sofia, Lovisa och hennes man Alfred Nilsson samt hemmansägaren Oskar Frisk som god man för barnen i Amerika. Bouppteckningen listar nysilver för 5 kronor, koppar för 3 kronor och 50 öre, kökssaker för 10 kronor och 50 öre, säng- och linnekläder för 14 kronor och 50 öre, möbler för 43 kronor samt sist men inte minst lägenheten Påsatorpet på ofri grund värderat till 200 kronor. Summan av tillgångarna slutar följaktligen på 286 kronor och 50 öre.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020