November 2020

I november 1934 tas ett beslut i byggnadsnämnden om att renovera och bygga om den så kallade Stugan i Jönköpings stadspark efter arkitekten Göran Paulis ritningar.

Jönköpings stad, Drätselkammaren, F31:1

Jönköpings stadspark grundades 1896. Från början fanns där en enklare åttakantig paviljong för försäljning av kaffe, te, kakao och läskedrycker. I samband med utökad kaffeservering ersattes denna paviljong år 1903 av Café Stugan, som byggdes efter stadsarkitekten August Atterströms ritningar. I Stugan kom bland annat att bakas Jönköpings första wienerbröd. 1908 utvidgades byggnaden för första gången och fick då teknisk utrustning med centralvärme och vatten. Två år senare tillkom elektrisk belysning och varje rum fick sin egen färgskala och unikt möblemang. De målningar av Wilhelm Holmgren som 1911 hängdes upp i ”Röda rummet” finns fortfarande kvar i original.

1923 hade Stugan fått konkurrens av andra uteserveringar, men kunde fortsätta locka kunder med nybakade bröd och bakelser sedan köket hade inretts med en tegelmurad bakugn. Ytterligare några år senare började man dessutom anordna konserter och det byggdes en musikpaviljong framför stugan. I november 1934 togs beslutet att genomföra ändringar enligt ritningar av Göran Pauli.

Ur byggnadsnämndens protokoll 28 november 1934:

§ 492
Direktören Henrik Karnell för Jönköpings stadspark lät till byggnadsnämnden ingiva jämte fem ritningar med kopior en så lydande ansökan:

”Till Byggnadsnämnden i Jönköping.

Undertecknad får härmed anhålla att i enlighet med bifogade ritningar få om- och tillbygga inom Jönköpings Stadspark – stadsäga n:r 825 i Sofia församling – belägen byggnad, den s.k. ”Stugan”.

Jönköping den 21 nov. 1934.
För Jönköpings Stadspark
Henrik Karnell”

Ett av skälen till ombyggnad var att köket behövde bli större och modernare. I arbets- och rumsbeskrivningen kan läsas att arbetets omfattning bland annat bestod i en tillbyggnad av västra flygeln med 6,5 meter åt söder samt ny köksentré vid nordvästra hörnet. Tillbyggnaden innefattade dessutom förrådsrum i källaren, utvidgning av befintligt serveringsrum i bottenvåningen och utbyggnad av en samlingssal på första våningen.

Entreprenadkontrakt tecknades med Carl Andersson, som förband sig att utföra nybyggnads- och ändringsarbeten, målerifirman A. W. Olander & Son samt rörledningsfirman Nils Sjöström. Dessutom bidrog ASEA med leveranser av bland annat belysningsramper och propellerfläktar.

Stadsparksstyrelsen som hade ansvar för Stadsparken upplöstes 1970 och parkförvaltningen tog över. Förvaltare av Café Stugan blev tekniska kontoret. Sedan 2005 drivs caféverksamheten av Sema Kösebas.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Saturday, October 31, 2020