Ny hantering av reservationer

Har du gjort en reservation? Från den 15 maj kommer det medie du reserverat sorteras efter reservationsnummer.

Kanske har du hört tals om GDPR?
Den 25 maj blir dataskyddsförordningen lag i Sverige och reglerna kring hantering av personuppgifter stärks. Det betyder att dina personuppgifter hanteras säkrare.

Den 15 maj tar vi på folkbiblioteken i Jönköpings kommun bort ditt namn på reservationslappen. När du har fått ett brev i brevlådan eller ett mail om att det medie ( bok, tidning, spel osv) som du reserverat finns på biblioteket kommer det också stå ett reservationsnummer i brevet/ mailet. Vi sorterar reservationerna efter det reservationsnummret. Det innebär att när du kommer till biblioteket är det ditt reservationsnummer som du ska leta efter.

Hur vet jag vilket reservationsnummer jag har?

  • Ditt reservationsnummer står i brevet som du får hem i lådan eller i det mail som du anmält att du vill ha avisering till.

Jag har glömt bort mitt reservationsnummer och glömt mitt brev hemma /kommer inte åt min mail, kan jag ändå hämta ut min reservation?

  • Om du har med dig ditt lånekort eller giltig legitimation kan personalen på biblioteket hjälpa dig att ta fram ditt reservationsnummer.

Är mitt reservationsnummer samma nästa gång?

  • Nej, ett nytt nummer skapas för varje inkommande reservation.