Ny hantering av reservationer

Har du gjort en reservation? Nu sorteras den bok du reserverat efter reservationsnummer.

Kanske har du hört tals om GDPR?
Den 25 maj blir dataskyddsförordningen lag i Sverige och reglerna kring hantering av personuppgifter stärks. Det betyder att dina personuppgifter hanteras säkrare.

Den 15 maj tar vi på folkbiblioteken i Jönköpings kommun bort ditt namn på reservationslappen.
När du har fått ett brev i brevlådan eller ett mail om att den bok, tidskrift eller TV-spel m m som du reserverat finns på biblioteket kommer det också stå ett reservationsnummer i brevet/ mailet.
Vi sorterar reservationerna efter det reservationsnumret.
Det innebär att när du kommer till biblioteket är det ditt reservationsnummer som du ska leta efter.

Hur vet jag vilket reservationsnummer jag har?

  • Ditt reservationsnummer står i brevet som du får hem i lådan eller i det mail som du anmält att du vill ha avisering till.

Jag har glömt bort mitt reservationsnummer och glömt mitt brev hemma /kommer inte åt min mail, kan jag ändå hämta ut min reservation?

  • Om du har med dig ditt lånekort eller giltig legitimation kan personalen på biblioteket hjälpa dig att ta fram ditt reservationsnummer.


Är mitt reservationsnummer samma nästa gång?

  • Nej, ett nytt nummer skapas för varje inkommande reservation.