Oktober 2016

Kartan, som härrör från tiden runt Mulseryds landskommuns uppgång i Norra Mo storkommun, visar skolrotarnas indelning, skolornas positioner och skolskjutsarnas linjer inom Mulseryds skoldistrikt.

Mulseryds landskommun, Folkskolestyrelsen, F3:1
Trots att sockenmännen i Mulseryd redan på gemensam stämma med Angerdshestra 1847 beslutat att få igång folkskolan skulle det dröja innan något skolhus fanns. Från början fanns endast en ambulerande lärare som flyttade runt mellan skolrotarna Jära, Augutarem, Mulseryd, Svinhult och Angerdshestra. De närmaste decennierna tillkom speciell småskola och fler lärare och lärarinnor anställdes. 1869 lade skolinspektör Essén förslag om uppförande av skollokal i Mulseryd. Sockenmännen ville dock hellre bygga annorlunda och mindre lokaler i varje rote. Saken rann till slut ut i sanden. I december samma år delades de två landskommunernas genmensamma skoldistrikt i varsin del. Vid samma tillfälle beslutades att ett skolhus med lärarbostad snarast skulle uppföras i närheten av Mulseryds kyrka, följt av ett skolhus i Augutarem och ett i Jära.

Närmare ett år senare tillsattes en skolbyggnadskommitté med krav om att skolhuset vid kyrkan ska uppföras 1871. Huset byggdes sedan om och ut 1920, och levde i olika omfattning kvar som skolbyggnad till och med vårterminen 1964. Kyrkskolan köptes loss från Jönköpings kommun av församlingen och omvandlades till församlingshem.

Ytterligare en tid av anställningar och andra praktiska göromål följde åter, och inte förrän i oktober 1878 beslutas att skolhusen i Augutarem och Jära ska byggas. Skolan i Augutarem fanns kvar till 1953, varefter den blev privatbostad, medan den i Jära försvann redan 1920. Fortfarande fick dock många skolbarn ge sig iväg på 3-4 kilometer långa vandringar till skolan, ibland upp emot 7 kilometer. Andra inrymdes fortfarande i provisoriska lokaler, exempelvis i missionshuset i Ryd. 1917 byggdes dock skola med lärarbostad i Södra Svinhult. Skolan, som fick namnet Björkhaga, lades ner 1951 och byggdes senare om till privatbostad.

1920 var det dags igen då en skola med lärarbostad uppfördes i Ryd. Efter några olika turer innebar detta bygge att skolan i Jära lades ner och revs. Redan i slutet av 1940-talet fanns så mycket barn i området runt Ryd att missionshuset åter fick tjänstgöra som skolsal. Efter tre år där byggdes skolhuset 1950 om för att kunna inrymma samtliga elever. 1959 byggs en helt ny skolpaviljong i Ryd och det gamla skolhuset gjordes om till bespisning och gymnastiksal. Fortfarande 2016 återfinns en skola i Ryd.

Mer om bland annat skolhistoria i Mulseryd finns att läsa i: Svensson, Sally, ”Förr och nu –  skola och fattigvård i Mulseryds socken”, Mulseryds hembygdsförening; 1989.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020