Oktober 2018

Fredagen den 23 december 1938 ser konstapel Per Idof Andersson att en lastbil med låg fart tar sig fram på Kyrkogatans östra körbana söderut och sedan svänger in till höger på Brunnsgatan. Samtidigt kör en personbil rakt fram och kolliderar med lastbilen.

Jönköpings stad, Kommunala Affärsverken - Jönköpings Spårvägar/Stadstrafiken, F11:2
Fredagen den 23 december 1938 befann sig konstapel Per Idof Andersson vid korsningen av Barnarps- och Brunnsgatan, han hade blicken riktad mot Kyrkogatan och såg att en lastbil med låg fart tagit sig fram på Kyrkogatans östra körbana söderut och svängt in till höger på Brunnsgatan. Då lastbilen befunnit sig på Kyrkogatans västra körbana och med främre delen i höjd med Kyrkogatans västra gångbanekant hade en personbil med sin främre del törnat emot lastbilens vänstra sida mitt för förarhytten. Lastbilen träffades med sådan kraft att den sköts över körbanan och upp på gångbanan i sydöstra hörnet av Kyrko- och Brunnsgatan. Konstapeln hade genast skyndat till platsen. Lastbilen hade fått sin vänstra sida mitt för förarhyttan intryckt, vänstra fotbrädet söndrat och ett skåp på lastflaket avstjälpt. Personbilen hade fått kylarskyddet intryckt och kylaren skadad så pass att kylarvätska runnit ut, båda främre stålkastarna söndrade och bägge främre stänkskärmarna tillbucklade samt främre stötfångaren blev krökt. Konstapeln kunde ej bedöma hastigheter före eller vid kollision men var av den uppfattningen att föraren av personbilen var till skuld för kollisionen.

Bägge de involverade blev intervjuade och gav sina versioner av historien.

Föraren av lastbilen av märket Chevrolet och av 1927 års modell, Ernst Karlsson, säger sig ha haft en hastighet av ungefär 15 kilometer i timmen. Strax före framkomsten till Brunnsgatan hade han fällt ut bilens högra körriktningsvisare och börjat svänga in på Brunnsgatan, var vid han tagit ut svängen ganska långt åt vänster. Mitt i svängen fick han se en personbil som befunnit sig ungefär 40 meter söder om gatukorsningen, och trott att han skulle hinna före personbilen in på Brunnsgatan. Han uppskattade personbilens hastighet till ungefär 50 kilometer i timmen. Enligt Ernst Karlsson hade personbilen med oförminskad fart stött till lastbilens vänstra sida. Före kollisionen hade Karlsson ej bromsat utan i stället ökat farten något för att hinna före personbilen. Karlsson ansåg att föraren av personbilen var skuld till kollisionen, för denne hade ej bromsat och låtit Karlsson passera.

Föraren av personbilen av märket Volvo och av 1937 års modell, Rudolf Linse, säger att han ensam färdats i personbilen på Kyrkogatan norrut med en hastighet av ungefär 35 kilometer i timmen. Han hade sett Kyrkogatan norrut och iakttagit, att hans körbana var klar och fri från fordon, men väl sett en mötande lastbil. Linse hade ej sett, att lastbilen hade körriktningsvisaren utfälld för ändrad färdriktning. På ett avstånd av knappast 10 meter hade han fått se lastbilen som svängt in på Kyrkogatan framför sig. Linse hade av denna lastbils manöver blivit förvånad och i hastigheten ej kunnat förstå lastbilsförarens avsikt. Därefter hade Linse bromsat lindrigt med fotbromsen men i övrigt fört personbilen rakt fram. Linse ansåg att den omedelbara orsaken till kollisionen varit att föraren av lastbilen utan föregående varning korsat hans körbana på ett allt för kort avstånd framför personbilen.

Vem tycker du orsakade olyckan? Svara gärna nedan.

Vems fel var det?
Personbilen
Lastbilen
Bådas

Tags:

Written by: Rasmus von Arx Thursday, September 10, 2020