Om lek som inte låter sig begränsas

Uttrycksfullt med hög igenkänning!

På förskolans gård, bakom gymnastiksalen, finns en plats som lockar barnen mer än någonting annat. Gropen är ett spännande naturområde med stenar, träd och lera där barnen leker, bygger, grejar och utforskar. De vuxna på skolan tycker Gropen är dålig och beslutar sig för att leken där ska upphöra. Barnen tröttnar snabbt på att gunga och hoppa hage vilket gör att de snart finner nya vägar till lek. De närmar sig därför sakta Kanten. En dag fylls Gropen igen och Kanten försvinner. Den plats där lek och lust flödade fritt är jämnad med marken. Besvikelse byts dock snart till glädje när Högen upptäcks. Där finns sand och grus och barnen får åter igen utlopp för sin lustfyllda lek.

Gropen är en bilderbok av Emma Adbåge med uttrycksfulla bilder som på ett tydligt sätt illusterar karaktärernas mimik och kroppsspråk. Barnens energiska lek står i stark kontrast till de vuxnas skepsis, vilket kan generera en hög igenkänningsfaktor hos barn, föräldrar och skolpersonal. En härlig bilderbok om barns och vuxnas olika perspektiv som ger uttryck för barnens starka drivkraft och leklust.

Audience:

Review by: Maria Ekelund Tuesday, September 25, 2018