Om Stadsarkivet

Är du intresserad av allmän historia, lokalhistoria, din hembygd, din släkt eller något helt annat specialområde? Ska du skriva uppsats eller avhandling? Behöver du en kopia på ditt gamla betyg eller kanske dina sociala handlingar? På Jönköpings stadsarkiv är allt ovanstående möjligt, och mer därtill. Du är välkommen att kontakta oss via telefon, mail eller varför inte komma förbi oss här i Arkivhuset?

I äldre tider förvarades stadens brev, privilegier och andra viktiga dokument i en stor, svart kista. I dag finns Jönköpings stadsarkiv i stora, moderna lokaler i Arkivhuset.

Jönköpings stadsarkiv förvarar arkivhandlingar från de städer, köpingar, landskommuner och storkommuner som 1971 bildade den nya kommunen. Kort sagt det mesta från alla vitt åtskilda verksamheter som på något sätt haft kommunal anknytning från mitten av 1800-talet och fram till idag. Förutom de rent kommunala arkiven finns dessutom olika deponerade arkiv, bokarkiv, flera äldre samlingar, lokala dagstidningar med mera.

Kommunala arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De ska bevaras och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar tillgodoses. Arkiven ska även främja behovet av information för rättsskipning, förvaltning och forskning. Arkivverksamheten i Jönköpings kommun styrs av arkivlagen och av ett kommunalt arkivreglemente. Enligt dessa har Jönköpings stadsarkiv tre huvudsakliga verksamhetsområden: forskarservice, arkiv och magasin samt arkivtillsyn.

 Stadsarkivet

Forskarsalen med Stadshistorisk databas

Bokarkiv

Arkivuppgifter för gymnasieskolan

Arrangemang

Utställningar

Stadsarkivets skriftserie

Digitala forskarsalen

Arkivförteckningar

Bildarkiv

Digitala handlingar

Filmarkiv

För hundra år sedan - 1921

Månadens handling

Jönköpings stad 736 år

Jönköping Öster 400 år

Jönköpings kommun 50 år

Öppettider och kontakt

Öppettider och kontakt

Kontaktformulär - Allmänna frågor

Kontaktformulär - Betygsförfrågan

Kontaktformulär - Bygglovsförfrågningar

Stadsarkivets vänner på Facebook