اِسکن کنید، چاپ کنید و فتوکپی تهیه کنید (Scanna, skriva ut, kopiera)

درباره ویروس یدجد کرونا و بیمارییدکوو -۱۹

در اینجا فهرستی از مورد استفاده های فنی کتابخانه را شرح می دهیم.

اِسکن کردن (Scanna)

در کتابخانه های زیر می توانید مدارک خود را اِسکن کنید:

کتابخانه مرکزی یونشوپینگ، Huskvarna، Gränna، Bankeryd، Öxnehaga، Råslätt، Taberg

اِسکن کردن مدارک هزینه ای ندارد، ترجیحاً حافظه فلاش (usb) خود را برای اِسکن کردن بهمراه بیاورید.

شما از اِمکان قرض گرفتن یک حافظه فلاش (usb) در کتابخانه برخوردار هستید.

چاپ (Skriva ut)

اِمکان چاپ سیاه و سفید در همۀ کتابخانه ها وجود دارد. در کتابخانه های زیر می توانید چاپ رنگی نیز انجام دهید: کتابخانه مرکزی یونشوپینگ، کتابخانه Huskvarna، کتابخانه Gränna، کتابخانه Bankeryd، کتابخانه Öxnehaga و کتابخانه Råslätt

هزینه:

یک برگ آ4 سیاه و سفید: 2 کرون

آ4 رنگی: 4 کرون

آ3 سیاه و سفید: 4 کرون

آ3 رنگی: 8 کرون

فتوکپی (Kopiera)

اِمکان فتوکپی سیاه و سفید در همۀ کتابخانه ها وجود دارد. در کتابخانه های زیر می توانید فتوکپی رنگی نیز انجام دهید: کتابخانه مرکزی یونشوپینگ، کتابخانه Huskvarna، کتابخانه Bankeryd، کتابخانه Öxnehaga و کتابخانه Råslätt

هزینه:

آ4 سیاه و سفید: 2 کرون، آ4 سیاه و سفید دو رو: 4 کرون

آ4 رنگی: 4 کرون

آ3 سیاه و سفید: 4 کرون

آ3 رنگی: 8 کرون

در کتابخانه مرکزی یونشوپینگ برای فتوکپی کردن بایستی کارت فتوکپی خریداری کنید. قیمت این کارت 25 کرون است و وقتی آنرا می خرید 10 کرون شارژ دارد (معادل 5 برگ فتوکپی سیاه و سفید). سپس می توانید کارت بیشتر شارژ کرده و در صورت نیاز استفاده کنید. کارت ها در باجه اطلاعات واقع در طبقه ورودی به فروش می رسند و همانجا هم می توانید برای شارژ کارت کمک بگیرید.

استفاده از کامپیوتر (Använda dator)

در همه کتابخانه ها دسترسی به کامپیوتر وجود دارد. شما به راحتی با شماره کارت کتابخانه یا شماره شناسائی فردی خود و یک کُد چهار رقمی (PIN-kod) وارد کامپیوتر می شوید.

اگر کارت کتابخانه ندارید با نشان دادن کارت شناسائی معتبر برایتان صادر می کنیم. اگر موقتآً برای بازدید آمده اید نشان دادن کارت شناسائی معتبر برایتان یک کارت میهمان صادر می کنیم.

ارتباط اینترنتی بی سیم (Trådlöst internet)

اِمکان وبگردی بی سیم در همۀ کتابخانه ها و جود دارد.