مطالب عمومی در بارۀ کتابخانه (Allmänt om biblioteken)

درباره ویروس یدجد کرونا و بیمارییدکوو -۱۹

در کتابخانه ها کتاب، کتاب به زبان ساده، فیلم، بازی تلویزیونی/کامپیوتری، کتاب های گویا، کتاب های الکترونیکی و بسیاری موارد دیگر وجود دارند. شما فقط به یک کارت کتابخانه نیاز دارید. در این صفحه کارهایی را که در کتابخانه می توانید انجام دهید مشاهده می کنید. همچنین لینک های کمک کننده برای تازه واردان به سوئد نیز وجود دارد. در کتابخانه همچنین فعالیت های مختلفی برگزار می شوند که شما می توانید بطور رایگان در آنها شرکت کنید.

کتابخانه های یونشوپینگ برای همه است! (Jönköpings bibliotek är till för alla!)

کتابخانه ها بغیر از ارائه رسانه های مختلف به زبان سوئدی و سایر زبانها خدمات رایگانی نیز مانند قرض دادن کامپیوتر، تبلت با ارتباط اینترنت، امکان اِسکن، چاپ و تهیه فتوکپی نیز ارائه می شود.

برای تازه واردان به سوئد یک قفسه "تازه وارد به سوئد" وجود دارد – این قفسه دارای کنتاب هایی به زبان سوئدی آسان است.

ما با همکاری سایر نهادها فعالیت های رایگان دیگری نیز مانند کمک برای انجام تکالیف درسی، قصه خوانی، کافه تریای زبان، دوره های آموزشی کامپیوتر و راهنمائی اجتماعی نیز برگزار می کنیم که در آنها از امکان صرف چای/قهوه با دوستان جدید و تمرین زبان سوئدی برخوردار می شوید. در یونشوپینگ جمعاً 14 کتابخانه وجود دارد.

ما تلاش می کنیم دارای ساعات کار بیشتر، محیطی امن و آسوده و خوشامد گوی همگان باشیم.

در اینجا قرض کنید به آنجا تحویل دهید (Låna här lämna där)

در کتابخانه های یونشوپینگ می توانید از یک کتابخانه کتاب قرض کنید و آنرا به کتابخانه دیگری پس بدهید. اِمکان رزرو کتاب از سایر کتابخانه ها نیز وجود دارد طوری که شما می توانید آنرا از کتابخانه نزدیک خانه خود دریافت کنید.

برای مراجعه به ما خوش آمدید!