Dina personuppgifter

När du skaffar lånekort godkänner du att vi sparar information om dig.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

När du skaffar lånekort ingår du ett avtal med Jönköpings bibliotek.
Är du under 18 år behöver din vårdnadshavare teckna avtalet genom en skriftlig blankett.

Biblioteket registrerar dina personuppgifter. Biblioteket behöver dina personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket.

Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än de insamlades för. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES.

 

Vilka uppgifter registreras?

Biblioteket registrerar ditt namn, adress, kön och personnummer i låneregistret.

Du kan välja att lämna din e-postadress för att vi ska kunna informera dig om när det är dags att lämna tillbaka det du lånat.
Vi använder även din e-postadress för att skicka ut e-post om att det du beställt finns att hämta på biblioteket.

För att du ska kunna logga in på vår hemsida sparar vi ditt namn, personnummer, lånekortsnummer, e-post, telefonnummer och IP-nummer.

Biblioteket sparar den blankett du undertecknar som vårdnadshavare när minderårig person får lånekort.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du inte använder ditt lånekort under tre år tar vi bort dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta avtalet. Detta gäller förutsatt att det inte finns skulder eller lån kopplade till ditt konto.

 

Vilka kommer att ta del av uppgifterna?

Alla anställda på Jönköpings bibliotek tar del av de personuppgifter som är registrerade i bibliotekets datasystem. Lån är sekretessbelagda enligt lag. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat eller reserverat. Vid misstanke om brott lämnar biblioteket på skriftlig begäran från Polisen ut de uppgifter som efterfrågas i bibliotekssystemet.

 

Vilka lagar styr hur personuppgifter hanteras?

Dataskyddsförordningen, även kallat GDPR, gäller i hela EU och bestämmer hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig, avsluta avtalet och göra rättelser. Du kan även invända mot behandling och kräva begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om dina rättigheter kontakta Kultur- och fritidsförvaltningens diarium på 036 10 50 00 eller kff@jonkoping.se
Har du frågor till kommunens dataskyddsombud, Johan Isaksson ring 036-10 50 00 eller maila till STK-dataskyddsombud@jonkoping.se