September 2016

Kungliga socialstyrelsens byrå för socialstatistik begärde under en period in uppgifter från landets kommuner angående dess levnadskostnader. Vi ska se närmare på situationen i Ödestugu 1919.

Ödestugu landskommun, Kommunalstämman, F1:1
I efterdyningarna av Det stora kriget, eller det som skulle bli känt som Första världskriget, visar det sig att levnadskostnaderna 1919 är relativt höga. För invånarna i en landsortskommun som Ödestugu fanns dock troligen tillgång både till egenodlade råvaror och det som skog och sjö kunde ge. Men allt kunde inte ordnas på egen hand och alla hade inte tillgång till vare sig egen odlingsbar mark, jaktmark eller fiskevatten.

De medelpriser som anges på bilden, gällande för oktober månad 1919, i jämförelse med priserna från oktober 1933 och april 1934 visar på att i princip allt blev billigare 14 år senare. Lönerna hade ökat marginellt under perioden, medan varor och tjänster hade blivit mycket billigare i jämförelse. Två undantag som återfinns på listorna är den färska strömmingen som 1919 och 1933 kostade lika mycket, 60 öre kilot, men sjönk till 50 öre kilot 1934, samt svagdrickan som 1919 kostade 12 öre litern och 1933/1934 kostade 15 öre litern. Alla övriga varuslag som omnämns sjönk alltså i pris. Däremot ökade hyrespriserna under samma period. Exempelvis ett omöblerat rum 50 kronor per år 1919/1920 och 75 kronor per år 1933, ett rum och kök 90 kronor 1919/1920 respektive 150 kronor 1933.

De stora prisskillnaderna som sticker ut rör framförallt mejeriprodukter, ägg, kött och bränsle. Som exempel kan nämnas att ett kilo bordssmör 1919 kostade 6 kronor och 50 öre medan det 1933 kostade 2 kronor och 60 öre. Vidare kostade ett tjog ägg 5 kronor 1919 och 1 krono och 70 öre 1933, ett kilo soppkött av nöt kostade 4 kronor kilot 1919 och 1 krona kilot 1933, en kubikmeter björkved kostade 14 kronor 1919 och 6 kronor 1933, barrveden kostade istället 10 kronor respektive 4 kronor. Listan på stora prisskillnader kan göras lång. Med vissa undantag fortsätter dessutom priserna att dala redan i april 1934.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020