September 2018

Emellan Bankeryds församling och klockgjutaren Elias Fries i Jönköping är följande kontrakt slutet angående dess söndriga lillklockas omgjutande.

Bankeryds landskommun, Kommunalstämman, F2:1
Med något moderniserad text inleds kontraktet på ovanstående vis. Kontraktet upprättades i maj 1771 efter att församlingen sökt sig till Elias Fries i Jönköping för att laga sin klocka. Enligt Svenskt biografiskt lexikon var Elias son till sporrmakaren Thore Adamsson i Linköping, medan han själv alltså blev klockgjutare, och även rådman, i Jönköping. Vid tiden för kontraktet hade han dessutom representerat staden vid riksdagarna ett flertal gånger.

Genom kontraktstexten får vi veta att den klocka Elias Fries Thoresson tagit emot har kontrollvägts av stadsvågmästaren, och att vikten enligt dennes attest uppgår till 2 skeppspund, 8 lispund och 2 ½ mark. Fries åtar sig, med Guds hjälp, att omgjuta klockan så att den blir god och försvarlig, med välklingande ljud och en prydlig utsida. Han ska vidare se till att lillklockans stämning blir densamma som för storklockan, i möjligaste mån. Klockan ska bli så fullkomlig att Fries är ansvarig för densamma år och dag.

Emot Fries åtaganden lovar församlingen en något luddig betalningsplan. När klockan är färdig för avhämtning ska en arbetslön betalas med ”fyrtio daler silvermynt skeppspund, 2 mark silvermynt lispund sedan avbränningen som är efter hans kungliga majestäts tillåtelse som utgör 4 lispund och 16 mark och således betalar arbetslön för 2 skeppspund, 3 lispund, 6 ½ mark, och vad nya klockan kommer att väga därutöver betalar församlingen med en daler silvermynt mark dock arbetslönen därunder beräknad”. Föregående textstycke i moderniserad variant.

Att kontraktet oryggligen skall hållas av båda sidor bekräftas av tre underskrifter från 11 maj 1771. En av rustmästaren i Torp, Hans Björkman, och en av Aand. M. Lilia, som eventuellt är densamme som Anders Lilja i Granshult, och slutligen en underskrift av klockgjutaren själv, Elias Fries Thoresson.

Ytterligare information om Elias Fries kan inhämtas i de kyrkliga handlingar som finns att tillgå digitalt. En kort resumé baserat på det materialet ger bland annat vid handen att han föddes 16 september 1720 och döptes dagen efter i Linköpings domkyrkoförsamling. Hans föräldrar anges då vara "spårsmeden Tore Frihes och Catharina Börgesdotter". Elias tar sig senare vidare till Jönköping, där han 1753 ingår äktenskap med jungfrun Anna Stina Wallin. Från åtminstone början av 1750-talet bor familjen i Kyrkokvarteret 11 i Jönköpings Kristina. På hösten 1763 dör hustrun några veckor efter att hon fött en dotter. Elias gifter senare om sig med Helena Mobeck, som överlever sin make och dör 1796. Tillsammans med sina två makor får Elias enligt uppgift 14 barn. Av dessa överlever två söner och en dotter från första äktenskapet sin far, liksom två söner och två döttar från det andra. Runt 1780 flyttar Elias, Helena och några av de yngre barnen till Gyeberg i Järsnäs socken. I husförhörslängden för Jönköpings Kristina anges då helt enkelt bara att han flyttat på landet. Det är på Gyeberg Elias själv dör 1791, av mattande sjukdom. För den som är intresserad av Elias Fries går mer att hitta bland annat i kyrkböcker, mantalslängder och i Svenska släktkalendern.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020