September 2020

Den 29 juni 1946 reformerades Sveriges dåvarande pensionssystem. Det infördes då ett så kallat pensionsbrev som alla pensionärer skulle använda som en legitimationshandling för att få sina utbetalningar.

Mulseryds landskommun, Kommunalnämnden, F2:1
Bland Mulseryds handlingar hittar vi ett exempel på den pension som fanns innan vårt nuvarande pensionssystem och innan den på 1960-talet tillagda allmänna tilläggspensionen, även kallad ATP.

1913 infördes i Sverige en allmän pensionsförsäkring, efter behov av reformation av systemet framkom den så kallade folkpensionen som lagstadgades 29 juni 1946. Här kan en av de första utbetalningarna av denna ses, från och med första januari 1948.

Vid den första utsändningen av den nya folkpensionen medkom ett brevfodral, anvisningspamflett och ett pensionsbrev. I pensionsbrevet kan utläsas namn och adress, samt födelseår och ett pensionsbrevsnummer. Detta pensionsbrev användes som en legitimationshandling. Anvisningpamfletten, eller folkpensionsanvisningen, gav instruktioner om hanteringen av pensionsbrev, brevfodral och anvisningspamflett samt besvarade frågor som när utbetalningar sker, ändring av adress, med mera.

I ett av de pensionsbrev som fanns i Mulseryd kan vi se hur mycket personen fick ut varje år och hur det uppdelades per månad. Hulda Karlsson, född 1881 och boende på Linnekullen fick ut 1 000 kronor per år, och hennes allra första utbetalning skedde 15/1 1948. Detta delades upp månadsvis med 83 kronor per månad, förutom december då hon får resterande 87 kronor. Räknat i dagens pengar skulle hon få ut 19 129 kronor per år.

Ett annat pensionsbrev kan vi se en Ludvid Lundin, född 1876 och boende i Hjälabo. Han fick 800 kronor per år, uppdelat i 66 kronor per månad och resterande 74 kronor i december. Det skulle vara 15 303 kronor per år om det utbetalades idag.

Utbetalningen av pensionen skedde varje månad eller i vissa fall varje kvartal. Pensionsstyrelsen skickade ut folkpensionsanvisning som skiftar färg beroende på månaden. Pensionen hämtas sedan på den postanstalt som angivits i anvisningen. Det är här man använder sitt pensionsbrev som legitimation vid uthämtning av pengarna. När pensionen beviljats skickades det i regel över postgiro, likaså de bostadstillägg som kan förekomma.

Det var även viktigt att pensionen lyftes i tid, anvisningen gällde enbart för en månad, sedan var den ogiltig. Man kunde erhålla pensionsbeloppet senare men då endast efter anmälan och "tidsödande undersökningar". Skulle inte pensionen uthämtas före utgången av året efter det, så var utbetalningen förverkad.

Tags:

Written by: Rasmus von Arx Thursday, September 10, 2020