September 2022

Den 26 januari 1872 hålls en auktion i Södra Svensjö i Unnaryds socken. Det är den kvarlämnade lösegendomen efter den förrymde Josef Andersson som ska gå under klubban.

Norra Unnaryds landskommun, Kommunalstämman, F2:1
Låt oss börja från början. Anders Jönsson och Stina Jansdotter lever som torpare på Bredmaden under Brynsås Södergård i Unnaryd socken, tillsammans med döttrarna Cajsa och Johanna. Den 8 oktober 1826 utökas familjen med ovan nämnde Josef, döpt på samma dag som födseln till Anders Josef. Under Josefs uppväxt är modern sjuklig av och till, men annars passerar åren på torpet fram tills han i tjugoårsåldern börjar tjäna som dräng på olika gårdar runt omkring i socknen. Efter några år kommer Josef tillbaka till Bredmaden där han tar över som torpare, med föräldrarna som inhyses. I april 1850 tar han ut lysning till äktenskap med pigan Märtha Johansdotter i Pung i Stengårdshults socken. I juni samma år sker giftermålet i makans hemsocken. Några år passerar innan makarna 1853 flyttar från Bredmaden till 1/16 Norra Svensjö. Där blir de kvar till 1857 då de flyttar till en större gård i Södra Svensjö. Efter detta är inte mycket känt förrän runt 1870-1871. Helt plötsligt anges Märtha vara sinnesrubbad och leva på undantag på gården. Vad gäller Josef så har han 1871, utan att ta ut flyttattest, stuckit till Amerika.

Auktionen hölls alltså på gården i Svensjö den 26 januari 1872. Bland de saker som inbringade mest fanns exempelvis en kimma, det vill säga ett större träkar med lock, för 4 riksdaler, en spinnrock för 3 riksdaler och 50 öre, en kittel för hela 6 riksdaler och 63 öre, tyg för 3 daler och 35 öre, fläsk för 3 daler och 60 öre, en vagn för 9 riksdaler och 75 öre, och ett tröskverk för 3 riksdaler jämnt. Vid redovisningen på lösegendomen efter rymde Josef Andersson anges en slutsumma på 459 riksdaler och 20 öre, vilka av inroparna skulle betalas inom tre månader efter auktionen. Som av en händelse det exakta belopp som behövdes för att täcka boförteckningens upptagna skulder. Närmare hälften, 221 riksdaler och 58 öre, skulle gå till Norra Unnaryds landskommun för Märthas sjukvård. 159 riksdaler och 70 öre till Johannes Magnusson i Söttersbo och Johannes Svensson i Svensjö för inbärgad gröda. Resten gick till skulder rörande soldattorpet, prästlönen och enligt räkning till Svening Magnusson i Hunsebo samt auktionsarvoden.

Om hustruns vacklande mentala hälsa kom före eller efter makens rymning är oklart. En del av behållningen från auktionen gick dock, som tidigare nämnt, till kommunens utlägg för hennes sjukdom. Oavsett orsak så anges hon i husförhören under resterande del av 1870-talet och in på 1880-talet både vara sinnesrubbad och svagsint. Enligt fattiglängden, där hon beskrivs ömsom som fånig, svagsint eller sinnessvag, vistas hon på hospital från och med 1872. Från och med 1875 specificeras detta till Vadstena. Hennes hemvist i liggaren ändras också 1879 från Svensjö till just Vadstena. Detta gäller fram till och med 1884. I husförhören för nämnda år flyttas Märtha till fattighuset. På hösten samma år, den 13 november, dör hon av bröstlidande, 58 år gammal. Josef Anderssons vidare äventyr i Nordamerika är i nuläget okända. Mer om både honom och hustrun finns säkerligen att hämta i många andra källor.

Tags:

Written by: Jon Engström Wednesday, August 31, 2022