Skakande om institutionalisering och människovärde

Majgull Axelsson är tillbaka med en roman om en skrämmande aspekt av vår nutidshistoria.

Det handlar om en tid då människor med kognitiv funktionsnedsättning ofta gömdes undan på institutioner där de inte alltid fick den vård och omsorg de behövde. Bokens huvudperson Märit ska fylla sjuttio år och ser tillbaka på sin uppväxt och ungdom på femtio- och sextiotalen. När hon var i tonåren dog hennes mamma vilket gjorde att hennes bror Lars måste flytta till en institution. I familjen pratades det aldrig om detta, och Märit var den enda som vid några tillfällen försökte få reda på hur han hade det. Ditt liv och mitt berättar om det skrämmande öde Lars mötte på Vipeholms sjukhus i Lund, i en tid som trots allt inte ligger så väldigt långt bort. Och hur starkt detta påverkat också hela Märits liv.