Skumsläckningsprov, 22 maj 1937

Jönköpings brandkår var tidigt ute med att experimentera med skum vid släckning av bränder. Denna film är upptagen vid lantbrukstorpet Sandkullen under Kättilstorp, där torpets ladugård sätts i brand. Försök utförs även med ett av försvarets flygplan, en SK4 - Heinkel HD 24, som slutligen skjuts i brand med kulspruta. Filmen är gjord på initiativ av brandchef Enander och filmad av brandman nr. 6 John Johanson, den sistnämnde även kallad Brand-Johan.