Stadsbibliotekets konstvägg

På plan 1 på stadsbiblioteket finns det en konstvägg. Där har du möjligheten att bli utställare, vi har inga krav på konstnärlig utbildning eller tidigare utställningserfarenheter.

Utställningsväggen

Dags att söka till Konstväggen!

Ansökningsperioden för vårens utställningar på Konstväggen 2018 är öppen. Sista ansökningsdag är fredag 29 september

Du som är intresserad kan ansöka som utställare på Stadsbibliotekets konstvägg. Efter sista ansökningsdag kommer Konstväggens urvalsgrupp att bedöma de inkomna förslagen och erbjuda några konstnärer utställningstid på Konstväggen. Urvalsgruppen består av representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen samt en konstnär från tidigare utställningar.

Vi ställer inga krav på konstnärlig utbildning eller tidigare utställningserfarenhet för dig som söker utställning, men professionella konstnärer med lokal förankring som helt eller delvis lever på sitt konstnärskap prioriteras.

Konstväggen är ca 11x3 m, centralt placerad i biblioteket.

Försäljning och försäkring.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar inte med försäljning av konst, men som konstnär har du möjlighet att sälja dina verk efter avslutad period. Vi hänvisar eventuella köpare direkt till dig. Verken kan försäkras genom oss enligt de villkor som gäller för våra kommunala försäkringar

Vi tillämpar MU-avtalet, dvs. du får ersättning för din utställning enligt KRO:s regler, dock ersätter vi ev. resor, omkostnader och transporter med max 1.000 kr. och ev. en övernattning med max 1 200 kr.

Sista asökningsdag

Fredag 29 september.

Ansökan

  • Bifoga bilder på de verk du planerar att ställa ut.
  • Ange storleken på verken och planerat antal att ställa ut.
  • Skriv en kort beskrivning av din utställningside, om verken och om dig själv.
  • Uppge gärna material och teknik
  • Ange kontaktuppgifter med e-postadress och telefonnummer.

Hit skickar du din ansökan.

Epost:

konstvaggen@jonkoping.se

Brev:

Jönköpings stadsbibliotek
Dag Hammarskjölds plats 1
553 22 Jönköping
Märk din ansökan med ”konstväggen”

För mer information

konstvaggen@jonkoping.se

Uttagna utställare 2017

Nisse Wetterbratt, Huskvarna
14 jan – 19 feb

Mikaela Elf, Jönköping
26 feb – 2 april

Matilda Nordenström, Göteborg
9 april – 14 maj

Mynta Milehav, Taberg
21 maj – 22 juni

Daga Wennerström, Stockholm
1 juli – 5 aug

Karin Henriksson, Höga kusten
12 aug – 17 sep

Tanja Rothmaier, Enskede
24 sep – 29 okt

Marcus Gyllborg, Jönköping
12 nov – 31 dec