Stadsbibliotekets konstvägg

På plan 1 på stadsbiblioteket finns det en konstvägg. Där har du möjligheten att bli utställare, vi har inga krav på konstnärlig utbildning eller tidigare utställningserfarenheter.

Utställningsväggen

En gång om året kan du som är intresserad söka som utställare på Stadsbibliotekets konstvägg. Efter sista ansökningsdag kommer Konstväggens urvalsgrupp att bedöma de inkomna förslagen och erbjuda några konstnärer utställningstid på Konstväggen. Urvalsgruppen består av personal från Kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi ställer inga krav på konstnärlig utbildning eller tidigare utställningserfarenhet för dig som söker utställning.

Konstväggen är ca 11 x 3 m, centralt placerad i biblioteket.

Försäljning och försäkring

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar inte med försäljning av konst, men som konstnär har du möjlighet att sälja dina verk efter avslutad period. Vi hänvisar eventuella köpare direkt till dig. Verken kan försäkras genom oss enligt de villkor som gäller för våra kommunala försäkringar.

Vi tillämpar MU-avtalet, dvs. du får ersättning för din utställning enligt KRO:s regler.

Nästa ansökningsperiod

September 2017

För mer information

konstvaggen@jonkoping.se

Uttagna utställare 2017

Nisse Wetterbratt, Huskvarna
14 jan – 19 feb

Mikaela Elf, Jönköping
26 feb – 2 april

Matilda Nordenström, Göteborg
9 april – 14 maj

Mynta Milehav, Taberg
21 maj – 22 juni

Daga Wennerström, Stockholm
1 juli – 5 aug

Karin Henriksson, Höga kusten
12 aug – 17 sep

Tanja Rothmaier, Enskede
24 sep – 29 okt

Marcus Gyllborg, Jönköping
12 nov – 31 dec