Stadsbibliotekets program våren 2019

Nu är det tryckta programmet för Stadsbiblioteket här.

Du kan hämta ditt exemplar av programmet på biblioteket eller hitta en digital version här.

Aktiviteterna kommer självklart också uppdateras löpande under fliken på gång. 

den 12 januari 2019