Stadsparken och Rådhusparken i Jönköping

Stadsparken vintertid med vybilder över Jönköping samt lite kort från Rådhusparken med byggnation vid Hamnplansgatan. Filmat av Harry Sandberg runt mitten av 1950-talet.

Tags:

Written by: Jönköpings stadsarkiv Tuesday, February 8, 2022