Starka band

”Jag har inget gott förhållande till min mor, och när våra liv hopar sig över oss tycks det ofta försämras ytterligare. Vi är fångna i en trång sfär av intensiv och oavvislig förtrolighet.”

Vivian Gornick växer upp på 30- och 40-talet i Bronx, New York. Som vuxen blir hon journalist, författare och ledande röst i 70-talets feministiska rörelse. Hennes memoar ”Starka bank” utgavs redan 1987 och är en litterär klassiker i hemlandet. Nu finns den i nyöversättning på svenska. I boken beskriver hon kvinnor som finns i hennes uppväxt och relationer med män när hon blir vuxen. Men framför allt handlar boken om relationen med hennes mor. Det är en osentimentalt och skoningslöst och Gornick fångar sin läsare från första bladet.